Paludan & Ramsager Arkitektfirma

arkitekt & rådgivning

ydelser

Paludan & Ramsager arbejder med langsigtet helhedsplanlægning og ser det som et af fremtidens vigtigste værktøjer i forhold til at kunne planlægge og gennemføre bæredygtig fremtidssikring af den almennyttige bolig.

Helhedsplanen skal skabe det nødvendige overblik over afdelingens aktuelle situation,  hvad angår bl.a. sociale, fysiske, økonomiske og organisatoriske forhold.

REGISTRERING OG ANALYSE AF DISSE FORHOLD –

BÅDE ENKELTVIS OG I SAMMENHÆNG –

SKAL DANNE GRUNDLAG FOR:

 • Opstilling af konkrete visioner og målbare målsætninger.
 • Indkredsning af relevante samarbejdspartnere.
 • Tilrettelæggelse af processen, herunder organiseringen.

 

Helhedsplanen er et alsidigt værktøj, der kan bruges både som grundlag for ansøgning til Landsbygge-fonden og grundlag for en langsigtet udviklingsstrategi for boligafdelingen.

Hvis du har spørgsmål angående vores forskellige ydelser eller vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit byggeri, kan du kontakte os på +45 4460 0090 eller mio@pogr.dk – det er helt uforpligtende!

Ydelsesforløb

 • Projekterings forløb
 • Skitsering –ideoplæg –byggeprogram –visualisering.
 • Dispositionsforslag.
 • Myndighedsprojekt -Ansøgning til kommune.
 • Udbudsprojekt -Hovedentreprise, Storentreprise, fagentreprise og totalentreprise.
 • Tværfaglig granskning.
 • Kvalitetskontrol, intern og ekstern.
 • Arbejdsmiljøkoordinering.

 

Udførelse

 • Byggeledelse under udførelse -styring af entreprenør med tid og økonomi.
 • Fagtilsyn.
 • Projektopfølgning.
 • Byggeplads styring og indretning.
 • Kvalitetssikring under udførelse, både for entreprenøren og os.
 • Arbejdsmiljøkoordinering.

 

Aflevering

 • Byggeledelse ifm. afleveringsforretning.
 • Tekniskgennemgang.
 • Projektopfølgning ifm. aflevering.
 • 1. og 5. års gennemgang.

 

Andre ydelser

 • IKT –krav specifikationer.
 • Klassifikationer i digital byggeri.
 • KS under projektering.
 • Risikobehæftede forhold.