​VIRKSOMHEDEN - PALUDAN & RAMSAGER​

​Paludan & Ramsager er et rådgivningsfirma, der leverer alle arkitektydelser fra 3D skitsering og projektering til udarbejdelse af langsigtede helhedsplaner, herunder totalrådgivning, procesrådgivning, bygherrerådgivning, tilsyn og byggeledelse, drift- og vedligeholdelsesplaner.

Firmaet er grundlagt i 1940’erne og ledes i dag af arkitekt Michael Olsen & Troels Andersen efter princippet om at yde personlig og kvalificeret rådgivning.

​Firmaet har d.d. en størrelse, der sikrer, at ledende medarbejdere kan deltage aktivt i de enkelte sagers projektering, og at relationerne mellem bygherre og rådgiver forbliver nære og effektive gennem hele projektforløbet.

Paludan & Ramsager er kendetegnet ved langvarige og tillidsbaserede forhold til sine​

bygherrer, fokus på enkel og funktionel arkitektur, samt stor ekspertise inden for løsningen af renoveringsopgaver i den almennyttige sektor.

Særligt har tegnestuen gennem de sidste år specialiseret sig inden for renovering af almennyttige boliger og besidder således i dag et ganske omfattende specialkendskab til netop denne type opgaver, samt de særlige udfordringer, der knytter sig til at udføre store anlægsarbejder i beboede boligområder.

Ejerforhold og organisation:

Anpartsselskab.

Direktører & partnere Michael Olsen & Troels Andersen

​​OVERORDNEDE KOMPETENCER​

​- Stor erfaring i forhold til den almennyttige sektor.

- Engagement i og fokus på bygherrens behov og muligheder.

- Involverende og tværfaglige samarbejdsformer.

- Nytænkende og værdiskabende helhedsløsninger.

- Kompetent rådgivning inden for hele arkitektfagets bredde.

- Kvalitetssikring gennem intern såvel som ekstern kontrol.

​Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS / The Camp, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup  / CVR: 28853327 / Tlf.: 4460 0090​