totalrenovering

Højberg vænget – etape 1

PROJEKTETS ART: Totalrenovering af 126 Boliger med udskiftning af vinduer, igennem støtte fra LBF, med en entreprisesum på 144 mio. kr. udbudt i fagentreprise

ROLLE: Underrådgiver på Arkitekt projekt-og, tilstandsregistrering og vurdering, programmering, forhåndsdialog med kommunen, projektering,bidraget til, beboerinddragelse og -kommunikation, projektgranskning,myndighedsgodkendelse, udbud, forhandling og kontrahering, fagtilsyn, teknisk mangelgennemgang, arbejdsmiljøkoordinering (P+B) og byggeledelsen.

INGENIØR OG TOTALRÅDGIVER : Wissenberg Rådgivende Ingeniører A/S Landskab: BOGL

BYGHERRE:Herlev Almennyttige Boligselskab, ved DAB.

KARAKTERISTIKA:Totalistandsættelsen af bebyggelsen omfatter bl.a. efterisolering af facader samt udførelse af ny, udvendig beklædning, udskiftning af vinduer og altandøre, inddragelse af eksisterende altanarealer i boliger med tilføjelse af nye altaner, ændring af eksisterende tag med centerfald til afvanding udenpå bygningen, renovering af badeværelser samt udskiftning af vand-og afløbsinstallationer.

BEBOERINDDRAGELSE:Paludan og Ramsager har arbejdet med projektet i tæt samarbejde med DAB og byggeudvalget i Højbjerg Vænge for at skabe renoveringsprojektet i Højbjerg Vænge. Samarbejde med beboergrupper / fokusgrupper for indarbejdelse af beboernes ønsker i projektet.

BÆREDYGTIGHED OG LAVENERGI:Det har under hele planlægningen med energirenoveringen, været bygherres målsætning at skabe et projekt, der fremtidssikre anvendelsen af bebyggelsens boliger, for balancen mellem et højt ambitionsniveau og det muliges kunst.

Hvis du har spørgsmål angående vores projekter eller vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit byggeri, kan du kontakte os på +45 4460 0090 eller mio@pogr.dk – det er helt uforpligtende!