facaderenovering

Grandtoften Højblokke

PROJEKTETS ART: Facaderenovering med udskiftning af vinduer, fordelt på 3 etageblokke af 8 etager, 437 boliger. Med entreprisesum på 232 millioner udbudt i hovedentreprise.

ROLLE: Totalrådgiver, arkitektprojekt, tilstandsregistrering og vurdering, programmering, projektering, myndigheds godkendelse, bidraget til beboerinddragelse og –kommunikation, projektgranskning,udbud, forhandling og kontrahering, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelsen.

UNDERRÅDGIVNING: Ingeniør Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S / brandteknisk rådgivning: DBI (Dansk Brand og sikringsteknisk Institut) / Sikkerhed og miljø -Eggersen Miljø & Sikkerhed

BYGHERRE:Ballerup Almennyttige Boligselskab, ved DAB

KARAKTERISTIKA: Tag og facader -Ny tagkonstruktion med nyetagflader i tyndplade, med nye ovenlys og røgventilation, samt solcelleanlæg. Bygningernes eksisterende facader efterisoleres hvorefter de afsluttes med en ny facadebeklædning af keramisk sten materiale. Derudover udskiftes alle eksisterende trævinduer til nye træ/aluvinduer.

BRUGER INDDRAGELSE: Projektomfang og byggeprogram er blevet til i et nært samarbejde med Grantoftens byggeudvalg og DAB, og er efterfølgende godkendt af Grantoftens beboere ved en generalforsamlings afstemning.

DIGITALEMODELLER: 3D objektbaseret, Revit, og Archicad fra skitse til hovedprojekt.

Hvis du har spørgsmål angående vores projekter eller vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit byggeri, kan du kontakte os på +45 4460 0090 eller mio@pogr.dk – det er helt uforpligtende!