renovering af tag

Lille birkholm 3

PROJEKTETS ART: Renovering af tage og vinduer, fordelt på 120 boliger i tæt lav rækkehus bebyggelse. Med en entreprisesum på 18millioner, udbudt i hovedentreprise.

ROLLE: Totalrådgiver på sagen med udarbejdelse af tilstandsvurdering, programmering, projektering,bidraget til beboerinddragelse og –kommunikation, projektgranskning, myndighedsgodkendelse, udbud og kontrahering, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse.

UNDERRÅDGIVNING: Brandteknisk rådgivning: DBI (Dansk Brand og sikringsteknisk Institut), for undersøgelse af tagpap, samt løsning på brandsektionsadskillelse.

BYGHERRE: Smørum Almennyttige Boligselskab, ved DAB

KARAKTERISTIKA: Udskiftning af tagbeklædningen bestående af eternitbølgeplader opsat i 1982, der vargennemtæret og skabtestore problemer med vandskader, til følge. Bølgepladerne blev udskiftes til nyt tag med tagpap med listedækning. Alle vinduer udskiftet til samme dimension som deeksisterende vinduer, dog medenkelte ændringer til oplukkelige vinduer i flere fag, grundet besværligheder med vinduespudsning.

Ny bandsektionsadskillelses mellem boligerne, da denne ikke var udført korrekt.

BRUGER INDDRAGELSE: Beboermøder med præsentation af renoveringen samt visualisering til grundlag for beslutningsprocessen. Udvælgelse af vindues typer til mere tilgængelige vinduer med henblik på at kunne pudse vinduerne indefra boligen.

Hvis du har spørgsmål angående vores projekter eller vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit byggeri, kan du kontakte os på +45 4460 0090 eller mio@pogr.dk – det er helt uforpligtende!