14 Rækkehuse i Herlev

Paludan & Ramsager, har i samarbejde med bolig afdelingen Lille Birkholm 3 og DAB udviklet og tegnet 14 nye seniorboliger, på omkring 70 m2 og 80 m2 med egen have. Bebyggelsen er en mindre rækkehusbebyggelse, hvor boligerne samles i to mindre kæder, med selvstændige haver og med gangstier igennem området.

Bebyggelsesstrukturen skal afspejle de øvrige tæt-lav boligbebyggelser i området og lægge sig op ad den samme udseende og struktur.

Der er i begyndelsen af projektet udarbejdet en lokalplan i dialog med kommunen og bygherre for at få tilpasset byggeriet til området, samt at sikrer projektet i samarbejde med bygherre. Rækkehusbebyggelsen struktureres omkring et indre grønt fællesområde og med private opholdshaver, som de eksisterende rækkehuse i området.

De nye senioregnede boliger skal bidrage til et fortsat liv i området efter endt anvendelse af eksisterende institution, som uden brugere risikerer at henligge forladt og i forfald. Bebyggelsen skal være en styrke for hele nabo området.