​KOLLEKTIVBYEN GRANTOFTEN - 456 RÆKKEHUSE

Sag:​

Grantoften (2009)

Rådgivningsrolle:​

Totalrådgiver

Bygherre:​

Ballerup Almennyttige Boligselskab

Punkter:​

Renovering

Bygninger:​

Facaderenovering og efterisolering

Udskiftning af vinduer

Nye rejste tagflader med udhæng

Etablering af 4600m² solcelleanlæg

Etablering af ny ventilation med varmegenindvinding

Udearealer:​

Opgaven blev vundet på baggrund af en indbudt konkurrence udskrevet af DAB i 2007.

​Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS / The Camp, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup  / CVR: 28853327 / Tlf.: 4460 0090​