​KOLLEKTIVBYEN GRANTOFTEN - 456 RÆKKEHUSE

Sag:​

Kollektivbyen - Grantoften (2003 - 2007)​

Rådgivningsrolle:​

Totalrådgiver - fagtilsyn og byggeledelse

Bygherre:​

Ballerup Almennyttige Boligselskab

Punkter:​

Renovering

Bygninger:​

Facaderenovering og efterisolering

Udskiftning af vinduer

Nye tagflader

Overdækning af terrasser​

Udearealer:​

Reetablering af gårdrum

Reetablering af haver

Etablering af rekreative fællesarealer

​​Referencen er anvendt i forbindelse med rådgiverfaktablad - Nøgletal

Download faktablad med nøgletal om projektet.

​Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS / The Camp, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup  / CVR: 28853327 / Tlf.: 4460 0090​