HUSUMVOLD - 72 LEJLIGHEDER​

Sag:​

Husumvold (2007 - 2015)

Rådgivningsrolle:​

Totalrådgiver

Bygherre:​

Ballerup Almennyttige Boligselskab

Punkter:​

Renovering på baggrund af helhedsplan

Bygninger:​

Facaderenovering og efterisolering, herunder nye altaner

Udskiftning af vinduer

Nye tagflader og kviste, herunder forstærkning af eksisterende spær

Renovering af køkkener, bad og toiletter

Totalrenovering af 20 lejligheder, herunder etablering af elevator i 3 opgange

Udearealer:​

Udskiftning af faldstammer og føringsveje for vand

Etablering af ny ventilation

Reetablering af gårdrum, herunder mulig etablering af haver for stuelejligheder

​Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS / The Camp, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup  / CVR: 28853327 / Tlf.: 4460 0090​