HØJBJERG VÆNGE - 525 LEJLIGHEDER

Sag:​

​Højbjerg Vænge 2007 (2007 - hovedprojektering pågår)

Rådgivningsrolle:​

Underrådgiver under Wissenberg​

Bygherre:​

Herlev Almennyttige Boligselskab

Punkter:​

Helhedsplan for energirenovering

Bygninger:​

Facaderenovering og efterisolering

Udskiftning af vinduer

Renovering af altanbrystninger, herunder ny foldeglasløsning

Nye rejste tagflader med udhæng

Nye indgangspartier med dørtelefoner og adgangskontrol​

Udearealer:​

Reetablering af udearealer herunder mulig ny etablering af stiforløb, legepladser og rekreative fixpunkter.

Miljøforbedring i form af tryghedsskabende belysning og åbning af lukkede bevoksninger.​

​Klimaforum 09

Helhedsplanen for energirenovering af Højbjerg Vænge blev i forbindelse med det alternative klima-topmøde: Klimaforum 09 udstillet i DGI-byen.

​Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS / The Camp, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup  / CVR: 28853327 / Tlf.: 4460 0090​